Anders Nilsson

Efternamn

Nilsson

Förnamn

Anders

Levnad (start)

(1865-)

Levnad (slut)

1947-02-17

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Albo

Hem kommun

Simrishamns

Hem socken

Rörum

Hem ort

Rörum

Födelse land

Sverige

Födelse län

Kristianstads

Födelse landskap

Skåne

Födelse härad

Albo

Födelse kommun

Simrishamns

Födelse socken

Rörum

Födelse ort

Rörum

Födelse fastighetsbeteckning

Rörum nr 8

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Lantbrukare

Verksamhetstid (start)

(1929)

Anmärkning

Ägare till Rörum nr 8, se nedan. Fader till Ida och Nils Nilsson.

Övriga anmärkningar

Rörum nr 8:
Gården nr 8 ägs 1684 av Sven Jeppsson. I början av 1700-talet tas den över av sonen Boo Svensson. Dennes son Nils Booson / född före 1720/ tillträder år 1736, därefter hans son Pher Nilsson f. 1743, d. 1809 och hans hustru Hanna Månsdotter.
Efter dessa - deras son Anders Phersson f. 1772-01-26 och hans hustru Ingar Månsdotter f. 1787-03-19 från Södra Mellby nr 28. Anders Phersson avlider år 1827-11-16 i Rörum.
Därefter driver änkan Ingar gården tills sönerna Måns f. 1812-11-02 och Nils f. 1817-12-15 tar över. Måns var ogift, Nils gifte sig med Johanna Larsdotter f. 1839-04-06 från Vitaby. Nils d. 1900-02-20 i Rörum. Johanna d.1913-02-18 i Rörum.
Deras son Anders Nilsson f. 1865, d. 1947-02-17 i Rörum blev näste ägare, gift 1902-07-12 med Hanna Håkansson f. 1877-09-05 i Vik, d. 1962-04-20 i Rörum.
Anders och Hanna är Nils och Ida Nilssons föräldrar. Nils f. 1903-04-12 i Rörum, d. 1989-02-23 i Baskemölla - trädgårdsarbetare. Ida f. 1914-08-08 d. 1999-11-11 i Simrishamn - poststationsföreståndare.
1929 säljs gården Rörum nr 8 till Mårten Nilsson från Mellby.
Rörum nr 8 fick kvarboenderätt vid laga skiftet. Gården har någon gång på 1700-talet flyttats till sin nuvarande plats, troligen efter en brand. Den ursprungliga husplatsen låg vid gård nr 7. Flyttningen medförde att nr 8 är enda hemmanet som på enskifteskartan syns ligga utanför den solräta numreringen.
Mårten Nilsson säljer nr 8 till sin son Erik Mårtensson f. 1905, d. 1987 och hans hustru Ebba f. Lassesson 1909. Vid överlåtelsen behöll Mårten Nilsson skogarna nr 8:3, Klappeskogen och nr 8:9-18-19 i Käsket.
När Erik och Ebba kom till gården drevs den som jordbruk. Men efterhand planterar de fruktträd i hela egendomen. Erik skötte själv odlingen till år 1986 då den utarrenderades.
Se: Rörum och Vik genom tiderna, Rörums byalag år 1989.