Aktiebolaget Svensk Filmindustri

Efternamn

Aktiebolaget Svensk Filmindustri

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholms

Hem landskap

Uppland

Hem kommun

Solna

Hem ort

Solna

Verksamhetstid (start)

1919

Anmärkning

Aktiebolaget Svensk Filmindustri, SF, bildades den 27 december 1919, genom fusion av AB Svenska Biografteatern och Filmindustri AB Skandia med Ivar Kreuger som majoritetsägare.[2] Svensk Filmindustri utvecklades till Sveriges största och mest inflytelserika biograf-, distributions- och produktionsbolag.