Svensson-Ahlfors

Efternamn

Svensson-Ahlfors

Hem land

Sverige

Hem län

Skåne

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Harjagers

Hem kommun

Eslövs

Hem socken

Eslöv

Hem ort

Eslöv