Personer

6 715 personer totalt.

A 3 sportförening

Hemort N Åsum, Hemkommun Kristianstads

A 3: s filmsal

Hemort Kristianstad, Hemkommun Kristianstads

A 3:s Tygverkstäder

Hemort Kristianstad, Hemkommun Kristianstads

A 3s Regemente

Hemort N Åsum, Hemkommun Kristianstads

A-B Kronans Mineralvattenfabrik

Hemort Kristianstad, Hemkommun Kristianstads

A-B Nittsjö Lerkärlsfabrik

Hemort Rättvik, Hemkommun Rättvik (född 1917)

A-B S. Henrikssons sprutfabrik

Hemort Stockholm, Hemkommun Stockholms

A-B. A. Lindahls Fabriker

Hemort Stockholm (född 1902)

A-B. S. Henriksson

Hemort Stockholm, Hemkommun Stockholms

A-N

A,-B. Lundgrens Söners Boktryckeri

Hemort Malmö, Hemkommun Malmö

A.-B. Mårten Pehrssons Valsqvarn

Hemort Kristianstad, Hemkommun Kristianstads

A.B Elfström Tekniska Fabrik

Hemort Gävle, Hemkommun Gävles

A.B. Frans J. Lyzell & Co

Hemort Kristianstad, Hemkommun Kristianstads

A.B. R. Barlach

Hemort Stockholm, Hemkommun Stockholms

A.B. Termosverket

Hemort Jönköping, Hemkommun Jönköpings

A.T.A

Hemort Stockholm, Hemkommun Stockholm

A.W. Faber

(född 1761)

A/B Almquist & Cöster

Hemort Helsingborg, Hemkommun Helsingborgs

A/B Flygtrafik

Hemort Dals Långed, Hemkommun Bengtsfors

A/B Georg Sörman

Hemort Stockholm

A&P Roberts Co

Hemort Pencoyd

A3

Hemort Kristianstad, Hemkommun Kristianstads

A3

Hemort N. Åsum, Hemkommun Kristianstads

A3 Wendes art.reg.

Hemort Kristianstad, Hemkommun Kristianstads

A3:s Regemente

Hemort Norra Åsum, Hemkommun Kristianstads

AB Algas Konst & Bokförlag

Hemort Stockholm, Hemkommun Stockholms